PROJEKTY


Projekt:

Realizace FVE ve společnosti LAMBRO - 92 a.s.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Společnost LAMBRO - 92 a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002485 "Realizace FVE ve společnosti LAMBRO - 92 a.s.".

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o. (https://www.jvmrpic.cz/).Projekt:

ZAVEDENÍ INOVATIVNÍHO VÝROBKU VE SPOLEČNOSTI LAMBRO - 92 a.s.

Je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je zavedení do výroby a následně na globální trh nově inovovaný druh výrobku, který vznikl ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem a u něhož došlo ke zvýšení technických a užitných hodnot - bezešvá nerezová tenkostěnná trubka za studena tažená.


Projekt:

ZAVÁDĚNÍ PRVKŮ PRŮMYSLU 4.0 VE SPOLEČNOSTI LAMBRO-92 a.s.

Je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu bude pořízen soubor nevýrobních a výrobních technologií, které podpoří digitalizaci výroby.


Projekt:

VÝMĚNA LASER CENTRA S CHLAZENÍM ZA NOVOU TECHNOLOGII VE SPOLEČNOSTI LAMBRO - 92 a.s.

Je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na realizaci úsporných opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti žadatele