Aktuality a novinky

Instalace fotovoltaické elektrárny v Dobrkovicích

8.4.2024

První investice roku 2024 před dokončením

Rádi oznamujeme naší nejnovější investici - fotovoltaickou elektrárnu, kterou společně s ČEZem dokončujeme v první polovině roku 2024.
-Technické specifikace: Celkový instalovaný výkon je 287kWp.

-Tato moderní elektrárna nám přináší řadu výhod:

1. Úspora nákladů: Vlastní výroba elektřiny snižuje naše energetické výdaje.

2. Ekologický přínos: Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj, který neprodukuje emise ani zplodiny.

Naše plány jsou postupně rozšiřovat naší kapacitu solární energie, ale zvažujeme i alternativní možnosti, jak snížit naši ekologickou stopu a využívat zelenou energii.

Napsali o nás

2.4.2024

Český Autoprůmysl, Focus Nerez

Firma Lambro-92 byla zmíněna v článku v časopise Český Autoprůmysl díky své schopnosti flexibilně reagovat na dynamické změny v poptávce. Naše firma získala pozornost také v dalších médiích, například nedávný článek v časopise Focus Nerez prezentuje úspěšné využití digitálních technologií v rámci vlastní výroby k optimalizaci výrobních procesů a snižování nákladů.

Český Autoprůmysl je renomovaný časopis specializující se na automobilový průmysl v České republice. Jeho obsah zahrnuje nejnovější informace o vývoji automobilů, technologických trendech a ekonomických aspektech tohoto klíčového odvětví. Tento magazín je nepostradatelným zdrojem pro každého, kdo má zájem o automobilový průmysl v Česku.

Focus Nerez se zaměřuje na ocelový průmysl, s důrazem na inovace a aplikace nerezových materiálů. Čtenáři se dozvídají o nových technologiích ve výrobě oceli, aktuálních tržních trendech a ekologických aspektech výroby nerezových komponentů. Focus Nerez je neocenitelným zdrojem znalostí a inspirace pro odborníky ve světě kovů a materiálového inženýrství.

Oba články jsou pro zájemce k dispozici pod odkazy níže:

Snižováni emisí CO2 při výrobě nerezových trubek

11. 3. 2024

Redukce emisí prostřednictvím nových investicí

Nově nasazený svařovací laser pro výrobu nerezových trubek přinesl revoluci v naší firmě. Díky moderním technologiím jsme v roce 2023 snížili emise skleníkových plynů při výrobě nerezových trubek z 215to/rok na 45to/rok, teda o 80 % ve srovnání s předchozím rokem, přičemž objem výroby trubek byl v roce 2023 o ca 20% vyšší a dosáhl téměř 800 000 m.

Táto investice v naši společnosti ukazuje, jak nám technologické inovace mohou přispět k udržitelnosti, ekonomickému růstu a posílit naše postavení na trhu.

I další investice naši společnosti budou směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti našich produktů a stejné tak k dalšímu snižování naší ekologické stopy při jejích výrobě. 

Úspěšná certifikace na dodávky svařovaných dílů pro kolejová vozidla

8. 1. 2024

Projekty pro železniční aplikace

Na konci roku 2023 u nás úspěšně proběhl externí audit, který měl zhodnotit shodu našich procesů s požadavky normy ČSN EN 15085-2, která definuje požadavky na výrobce železničních aplikací svařováním a zároveň shodu s požadavky předpisu ČD V 95/5 pro svařování železničních kolejových vozidel pro České dráhy, a.s.

Naši kolegové se na audit pečlivě připravovali a výsledkem je potvrzení shody s požadavky normativních dokumentů a doporučení k udělení certifikátu! 😊

Děkujeme tímto všem zainteresovaným kolegům za příkladnou spolupráci a těšíme se na nové projekty.

Slavíme životní jubileum

19. 10. 2023

Oslava 60. narozenin

Dnes jsme oslavili významné životní jubileum našeho milého výrobního ředitele, pana Vlastimila.

Při příležitosti životních jubileí je jedním z benefitů firmy pro naše zaměstnance dárek v podobě finančního obnosu, ke kterému se rádi připojí i ostatní spolupracovníci v podobě dalších dárků. A tak všichni společně jubilantovi připravíme gratulace doprovázené mnohdy humornými zážitky.


Nové firemní webové stránky

24. 8. 2023

Takto vypadal náš původní web
Takto vypadal náš původní web

Spouštíme nové webové stránky

Na začátku byl požadavek na aktualizaci stávajících stránek, vedení společnosti chtělo přidat informace o našich nových technologických možnostech.

Na konci jsou z toho úplně nové webové firemní stránky jak formou, tak obsahem.

Tímto děkujeme kolektivu spolupracovníků, kteří se tvorbě nových webových stránek s nadšením věnovali.

Doufáme, že se Vám naše nové webové stránky budou líbit stejně jako nám.


Náš původní web - sekce "o společnosti"
Náš původní web - sekce "o společnosti"

LAMBRO DEN

16. 6. 2023

Oblíbený firemní den

Dne 16.6. se konal na hřišti v Dobrkovicích firemní Lambro den.

Jde o pravidelně se opakující akci, na kterou jsou pozvaní i příslušníci rodin zaměstnanců. Cílem je upevnění vztahů mimo pracovní prostředí, popovídání si, prostě oddych a relax.

Nemalou pozornost se snažíme věnovat našim nejmenším, našim dětem, pro které jsou připravené různé herní disciplíny, skákací hrady a taky malé překvapení v podobě dárkových tašek s dobrotami a drobnými dárečky.

K příjemnému odpoledni je samozřejmostí občerstvení pro malé i velké.

Věříme, že se nám i letos podařilo uspořádat setkání ku spokojenosti všech a budeme se těšit na další rok.

Školení hodnocení speciálního procesu CQI-9

16. 2. 2023

Školení bylo přínosné, ocenil jsem zejména zkušenosti paní lektorky s výrobní praxí.
Ivar, vedoucí směny
Přivítal jsem, že školení probíhalo přímo u nás ve firmě, mohlo se ho tak zúčastnit více našich pracovníků.
Michal, manažer kvality

Zvyšujeme odborné znalosti našich zaměstnanců

Pro naše zaměstnance jsme v místě našeho provozu připravili další odborné školení, hodnocení systému tepelného zpracování dle CQI-9.

CQI-9 navazuje na systém managementu kvality dle IATF 16949:2016 a příslušné specifické požadavky zákazníků, které stanoví základní požadavky na systémy managementu tepelného zpracování.

CQI-9 je sebehodnotící komplexní audit zahrnující nejběžnější procesy tepelného zpracování používané v automobilovém průmyslu, jehož cílem je vývoj systému tepelného zpracování, který zajišťuje neustálé zlepšování, s důrazem na prevenci vad, snižování odchylek a plýtvání v rámci dodavatelského řetězce.

Odborným garantem školení byla Ing. Stanislava Rašková, MBA, Ph.D.,    která má nejen mnohaleté zkušenosti s tepelným zpracováním, ale je také ženou s bohatými životními zkušenostmi a má úžasný smysl pro humor.Lambro slaví 30 let!

16. 12. 2022


Během posledních třiceti let jsme neustále investovali do moderních technologií, vzdělávání našich zaměstnanců a zlepšování našich výrobních procesů. To nám umožnilo vytvořit výrobky nejvyšší kvality, které odpovídají nejnovějším trendům a potřebám našich zákazníků. Jsme hrdí na naše inovace, které přinášejí užitek a posouvají průmysl dopředu.

Naše úspěchy by však nebyly možné bez oddanosti našich skvělých zaměstnanců. Jsme obklopeni týmem talentovaných jedinců, kteří mají vášeň pro svou práci a sdílejí společnou vizi. Jejich tvrdá práce, důvtip a kreativita jsou motorem našeho úspěchu.

Dnes se nejen díváme zpět na třicet let dosažených milníků, ale také se těšíme na budoucnost. Chceme pokračovat ve svém neúnavném úsilí, abychom dále inovovali, rozšiřovali svou přítomnost na trhu a nadále poskytovali produkty a služby, které přinášejí radost a uspokojují naše zákazníky.

Našim zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům děkujeme za jejich podporu a spolupráci. Jejich přínos byl neocenitelný při budování našeho úspěchu. Těšíme se na dalších třicet let, kdy budeme společně píšeme nové kapitoly naší úspěšné výrobní historie!

Jubileum 30 let na trhu

S radostí a hrdostí dnes slavíme třicet let naší výrobní společnosti, která se stala významnou součástí výrobců a dodavatelů dílů z nerezové oceli.

Od svého vzniku jsme prošli dlouhou cestou plnou výzev a překonaných překážek, ale díky našemu odhodlání, vášni a neustálému hledání inovací jsme se stali stabilním zaměstnavatelem v regionu.

Naše společnost si zakládá na pevném závazku vůči kvalitě a spokojenosti zákazníků. Jsme si vědomi, že jsme tady díky našim věrným zákazníkům, kteří nás podporovali po celou tu dobu. Jejich důvěra a loajalita nás motivovaly ke stále vyšším standardům a rozšiřování naší nabídky. 


Implementace MES systému

1. 6. 2022

MES systém

Výrobní informační systémy (MES) umožňují podnikům dále zefektivnit řízení výroby i při existenci funkčního celopodnikového informačního systému (ERP) a nasazené automatizaci technologií. MES systém nabízí řešení, která umožňují zlepšovat řízení výroby, její jakost a dokumentaci.

Výrobní informační systémy (MES) nabízejí řadu dlouhodobých i krátkodobých, strategických i taktických výhod, například rychlejší realizaci výrobků, vyšší výnosy, nižší provozní náklady a důslednější dodržování předpisů.

Další výhody:

  • Odstranění procesů bez přidané hodnoty
  • Aktivní a systematická standardizace a zavedení procesů na všech pracovištích
  • Transparentnost a správa dat v reálném čase v celém výrobním dodavatelském řetězci
  • Rychlejší analýza dat ze sledování, diagnostika kořenových příčin a řešení problémů
  • Nižší náklady na vysokou úroveň kvality
  • Nepřetržité zvyšování kvality výrobků a nových návrhů
  • Provozní a strategická rozhodnutí podložená fakty
  • Aktivní řízení výrobních procesů


Napsali o nás

14. 4. 2022

Celý článek si můžete přečíst zde

Reportáže z průmyslu

Magazín Reportáže z průmyslu, který mapuje svět tuzemského průmyslu a seznamuje odbornou veřejnost s vývojem v jeho jednotlivých odvětvích. Připravuje ho tým zkušených redaktorů, kteří se na danou problematiku dlouhodobě specializují. Svým obsahem oslovuje magazín široké spektrum obchodních partnerů – společnosti zabývající se strojírenstvím, energetikou, stavebním a automobilovým průmyslem.


O naší společnosti se v magazínu psalo již několikrát, naposledy v čísle 02/2022, pro zájemce vkládáme odkaz na celý článek.